เรื่องซับซ้อนที่แฝงในความเรียบง่าย ขบวนการออกแบบของ N.acoustics ได้นำความถูกต้องในการจัดการ
ด้านสัมประสิทธิ์เสียง ความเข้าใจในระบบการใช้งาน ผนวกกับแนวความคิดด้าน สถาปัตยรรม และความสะดวกสบาย ในการใช้งานมาประยุกต์เป็นการออกแบบ ให้มาใช้ได้จากการใช้งานจริง อย่างเป็นประโยชน์มากที่สุด จึงเป็นการออกแบบที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญ ประสบการณ์ และ ความเป็นมืออาชีพ ที่ดีที่สุดเพื่อรองรับระบบเสียงและรายละเอียดที่ซับซ้อนของการใช้งานที่สมบูรณ์แบบ ถูกต้องและคุ้มค่าที่สุด
 
 
 
ห้องดูหนัง ผู้เชี่ยวชาญออกแบบระบบห้องดูหนัง
Copyright © 2009 www.n-acoustic.com All Right Reserved